طراحی-سایت-مشهد

مراحل انجام طراحی سایت

مراحل انجام طراحی سایت در مشهد در گروه نرم افزاری نووا :

ما یک گروه نرم افزاری طراحی سایت و نرم افزار در مشهد هستیم که طبق مراحل زیر به انجام خدمات در این زمینه می پردازیم:

1-مصاحبه با کارفرما و کاربران

قبل از شروع به طراحی سایت و نرم افزار ابتدا با انجام مصاحبه با شما به عنوان کارفرما و هم چنین تعدادی از کاربران سایت و نرم افزار شما نیاز سنجی ها انجام می شود.

2-تحلیل رقبا:

در این مرحله با استفاده از تحلیل رقبا به بنچ مارکتینگ حیطه کاری شما پرداخته،در این مرحله رقبا در حیطه کاری شما شناخته شده و اطلاعاتی در این زمینه جمع آوری و مستند سازی می شود.

3-پیاده سازی طرح اولیه:

در این مرحله طرح اولیه از نرم افزار یا سایت در اختیار شما جهت نظر سنجی قرار می گیرد.

4-پیاده سازی نهایی:

در این مرحله سایت و نرم افزار شما با توجه به تجربه کاری ما به بهترین شکل ممکن به صورت نهایی پیاده سازی و اجرا می شود.

5-تست و آزمون

پس از پیاده سازی نهایی سایت یا نرم افزار توسط کارشناسان ما در مرحله تست و آزمون جهت رفع ایرادات اولیه قرار میگیرد.

6-پشتیبانی

در این مرحله دو انتخاب با شما است انتخاب اول اینکه پس از یک آموزش اولیه شما پشتیبانی سایت را خودتان انجام می دهید.انتخاب دوم اینکه با توجه به ذیق وقت یا هر دلیل دیگری پشتیبانی سایت را  به کارشناسان ما واگذار می کنید.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *